2 000 ფერმერი
1 000 000 ლიტრი რძე წელიწადში

აბაშა

ცნობილი ფაქტია, რომ გვერდის წაკითხვად შიგთავსს შეუძლია მკითხველის ყურადღება მიიზიდოს და დიზაინის აღქმაში ხელი შეუშალოს

მარტვილი

შემთხვევითად გენერირებული ტექსტი ეხმარება დიზაინერებს და ტიპოგრაფიული ნაწარმი შემქმნელებს, რეალურთან მაქსიმალურად მიახლოებული შაბლონი წარუდგინონ შემფასებელსა.

წალკა

 

იმერა - სახელი რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ ! 20 წლიანი გამოცდილება, 20 წელი თქვენთან ერთად,კომპანია "სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები" 

 

ავრანლო - სახელი რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ ! 20 წლიანი გამოცდილება, 20 წელი თქვენთან ერთად,კომპანია "სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები" 

 

თაქილისა -სახელი რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ ! 20 წლიანი გამოცდილება, 20 წელი თქვენთან ერთად,კომპანია "სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები" 

დმანისი

 

გომარეთი - ბაზარზე 1997 წლიდან არის წარმოდგენილი. "სანტე-ჯი-ემ-თი პროდუქტები”

 

ყარაბულახი - ბაზარზე 1997 წლიდან არის წარმოდგენილი. "სანტე-ჯი-ემ-თი პროდუქტები”

 

ოროზმანი -ბაზარზე 1997 წლიდან არის წარმოდგენილი. "სანტე-ჯი-ემ-თი პროდუქტები”

თელეთი

სახელი რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ ! 20 წლიანი გამოცდილება, 20 წელი თქვენთან ერთად,კომპანია "სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები"

ამბრი

სახელი რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ ! 20 წლიანი გამოცდილება, 20 წელი თქვენთან ერთად,კომპანია "სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები" ქართულ ბაზარზე 1997 წლიდან არის წარმოდგენილი. "სანტე-ჯი-ემ-თი პროდუქტები” თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი და გამართული რძის პროდუქტებისა და ნატურალური წვენების პირველი მწარმოებელი კომპანიაა.

ყვარელი

სახელი რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ ! 20 წლიანი გამოცდილება, 20 წელი თქვენთან ერთად,კომპანია "სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები

იყალთო

სახელი რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ ! 20 წლიანი გამოცდილება, 20 წელი თქვენთან ერთად,კომპანია "სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები" ქართულ 

ლაგოდეხი

 "სანტე-ჯი-ემ-თი პროდუქტები” თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი და გამართული რძის პროდუქტებისა და ნატურალური წვენების პირველი მწარმოებელი კომპანიაა.

გილაში

სახელი რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ ! 20 წლიანი გამოცდილება, 20 წელი თქვენთან ერთად,კომპანია "სანტე ჯი-ემ-თი პროდუქტები" ქართულ ბაზარზე 1997 წლიდან არის წარმოდგენილი. 

დედოფლისწყარო

 "სანტე-ჯი-ემ-თი პროდუქტები” თანამედროვე დონეზე აღჭურვილი და გამართული რძის პროდუქტებისა და ნატურალური წვენების პირველი მწარმოებელი კომპანიაა.